Windows 8 OEM ( Windows 8 Single Language ) 64 bit + link download


I am purchasing a laptop for home use, and most laptops that I see in my price range come with Windows 8 Single Language Edition. I’m trying to find a feature matrix which will tell me what all features I get in this edition, and which features are missing when compared to the Windows 8 […]

Read More Windows 8 OEM ( Windows 8 Single Language ) 64 bit + link download
Advertisements

Virtual Audio Cable 4.15 full for Virtual machine VMware


Link download: http://ouo.io/HsQMnm Virtual Audio Cable là trình giả định âm thanh trên máy tính (cáp âm thanh ảo) để bạn kết hợp và chuyển đổi các ứng dụng âm thanh. Phần mềm được xem như sự kết hợp card âm thanh với đầu vào và đầu ra Hardwired giúp bạn ghi lại một dòng âm […]

Read More Virtual Audio Cable 4.15 full for Virtual machine VMware
Advertisements