Thiết bị giá chỉ 30 USD có thể mở khóa được gần như mọi chiếc ô tô


Chỉ với một thiết bị có giá khoảng 30 USD, nhà nghiên cứu bảo mật Samy Kamkar có thể vượt qua hệ thống khóa không dây của hầu hết xe hơi hiện nay. Có lẽ bạn không nghĩ nhiều đến những tên trộm khi bạn mở khóa cửa chiếc xe hơi của mình nhưng Samy […]

Read More Thiết bị giá chỉ 30 USD có thể mở khóa được gần như mọi chiếc ô tô